Inskrivningsformulär

När du anländer till katthotellet med din katt får du fylla i ett inskrivningsformulär.

Du får:

Ange viktiga uppgifter om dig själv: Namn, adress och telefonnummer.

Ange viktiga upplysningar om din katt ex: Namn, ras, ålder, kön, vaccinationer mm.

Dessutom garantera att katten är frisk, så vitt du vet, och godkänna veterinärkostnader om

denna kontakt anses nödvändigt.